Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

Personvern og informasjonskapsler

Personvernerklæring – Polarfisk

Denne personvernerklæringen angir våre retningslinjer for personvern. Den beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre kunder, investorer og besøkende på våre hjemmesider. Samt hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene og hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter i henhold til reglene i personvernlovgivningen.

Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger.

Datatilsynet fører tilsyn med loven. «Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse og epost.

Behandlingsansvarlig

Polarfisk er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Med «behandlingsansvarlig» menes i loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes.

Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven. Kontaktinformasjon til Polarfisk finner du helt nederst i denne personvernerklæringen.

Hvilke typer personopplysninger som behandles

Når du er kunde eller investorer hos oss lagrer vi din kontaktinformasjon (inkludert navn, fødselsdato, kjønn, bostedsadresse, telefonnummer, epost, stilling og arbeidsgiver).

For å imøtekomme lovpålagte regler for regnskap og lønn lagrer vi nødvendig informasjon for å føre regnskap, utbetale lønn, sikre korrekte ytelser og trekk, pensjonsinnbetaling og pensjonsytelse, og korrekt regnskapsmessig og skattemessig rapportering.

Vi lagrer også epost og annen skriftlig kommunikasjon vi mottar fra deg, inkludert tilbakemelding du gir oss vedrørende kundeforholdet ditt, vårt tjenestetilbud, vår kundeservice eller liknende.

Dersom vi mottar opplysninger fra deg i forbindelse med at du samtykker til å (i) delta i noen av våre spørreundersøkelser eller konkurranser, (ii) motta nyhetsbrev, rapporter og oppdateringer, eller (iii) delta i noen av våre aktiviteter, lagrer vi disse opplysningene.

Når du benytter deg av tjenestene vi tilbyr (f.eks. vårt nettsted) blir opplysninger om bruk, navigasjon, internettforbindelse, teknisk utstyr og enheter som benyttes automatisk registrert av våre analyseverktøy og tekniske logger.

Formålet med behandlingen – hva opplysningene brukes til

Formålet med behandling av kontaktopplysninger, opplysninger relatert til ditt kundeforhold og opplysningene vi ellers mottar fra deg, lagres først og fremst for å kunne administrere kundeforholdet ditt og levere deg de tjenestene du får fra oss.

Dette omfatter bl.a. fakturaer, håndtere betalinger og kommunisere med deg i forbindelse med ditt kundeforhold, samt for å gi deg nødvendig hjelp og nyttig informasjon. Opplysningene setter oss samtidig i stand til å kunne analysere, tilpasse og forbedre vårt tjenestetilbud og vår kommunikasjon med deg.

Opplysningene som automatisk blir registrert av våre måleverktøy og tekniske logger om bruk, navigasjon, internettforbindelse, teknisk utstyr mv. brukes også i administrasjon av kundeforholdet. De bidrar samtidig til at vi kan passe på og sikre at tjenestene hele tiden fungerer slik de skal og holder den kvaliteten de skal ha.

Opplysningene setter oss også i stand til å gi deg en best mulig brukeropplevelse på de ulike tekniske enhetene du måtte benytte deg av og med skjermer av ulike størrelser. Videre lager vi statistikk og kartlegger trender for å kunne utvikle, fornye og forbedre tjenestetilbudet.

Hvor lenge opplysningene oppbevares

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittet ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil variere.

Bokføringsloven gjør at fakturaopplysninger må lagres i minst 5 år.

Kontaktopplysningene har vi behov for å lagre så lenge du er kunde eller investor hos oss (og en viss periode etter dette bl.a. for å kunne yte deg best mulig service dersom du velger å komme tilbake til oss), mens vi for andre typer opplysninger (f.eks. eposter og chat logg fra dialog med kundeservice) kan ha et kortere lagringsbehov.

Hvem vi deler opplysningene med

Vi har avtaler med tredjeparter som utfører tjenester på våre vegne og hjelper oss med drift av virksomheten og levering av tjenester. Slike tredjeparter gis tilgang til relevante opplysninger til bruk for de samme formålene som er beskrevet ovenfor.

Vi inngår skriftlige avtaler med tredjeparter vi deler opplysninger med og stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert kravene til informasjonssikkerhet.

I den utstrekning det er pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse eller nødvendig for etterforskning av mulige lovbrudd mot vår virksomhet vil relevante opplysninger kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelle andre berettigede.

Hvordan vi beskytter opplysningene

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem.

Informasjonskapsler og piksler

Når du besøker våre nettsider registrerer vi automatisk informasjonskapsler (cookies), piksler og IP-adresse.

Informasjonskapsler er små datafiler som lagres på enheten din når du bruker nettsteder og tjenester på internett. En piksel er et usynlig merke plassert på enkelte internettsider.

Vi bruker informasjonskapsler bl.a. for å måle trafikken på våre nettsider og få informasjon om hvilke deler av vårt nettsted som er mest besøkt til hvilke tider, hvordan de besøkende navigerer på nettstedet og varigheten av besøket.

Hovedformålet med dette er å sikre og forbedre ytelsene og funksjonaliteten til nettstedet. Piksler brukes til lignende formål, men også for å gi oss informasjon om hvordan vår markedsføring virker.

Koblinger til andre nettsteder og tjenester

Nettstedene våre kan inneholde lenker til andre nettsteder og enkelte av våre tjenester kan gi deg tilgang til tjenester fra tredjeparter. Polarfisk er ikke ansvarlig for slike eksterne nettsteder.

Kontaktinformasjon

For spørsmål som gjelder personvernerklæringen eller bruk av personlig informasjon, informasjonskapsler eller lignende teknologi, kan du kontakte oss på e-postadressen post@polarfisk.com. Du kan også benytte følgende kontaktinformasjon:

Polarfisk
Postboks 130, 8161 Glomfjord
Telefon: +47 47 61 40 00

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 17. Oktober 2018.