Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

Emisjon i Polarfisk AS – Frist 6. November

Posted 07/10/2019


By Polarfisk redaksjon
 

Polarfisk inviterer aksjonærer og andre interesserte til å tegne seg i en ny emisjon med tegningsfrist 6. November 2019. Selskapet har kommet godt i gang med oppdrett av Sterlett og Russisk stør for produksjon av ekte russisk kaviar. Emisjonsbeløpet skal benyttes til investeringer i det landbaserte oppdrettsanlegget, drift av selskapet og markedsføring av Polarfisk Arctic Sturgeon Caviar.

Meløy, 7. Oktober 2019

Polarfisk AS er Norges eneste produsent av ekte russisk kaviar. Selskapet har sikret seg landets eneste konsesjon for oppdrett av stør, samt alle nødvendige tillatelser for produksjon og salg av russisk kaviar. Selskapet vil bygge en bærekraftig løsning for oppdrett og bevaring av den utsatte størfiskbestanden.

Nå inviterer selskapet investorer til å delta i en emisjon med tegningsfrist 6. November 2019 kl 16:00.


Snart klar til lansering

Polarfisk AS ble stiftet i 2009 av Anker Bergli, som er styreleder og daglig leder i selskapet.

Selskapet har fortsatt behov for investeringer i det landbaserte oppdrettsanlegget etterhvert som støren vokser til.

– Som planlagt har vi benyttet mesteparten av midlene fra forrige kapitalutvidelse til investeringer i det landbaserte oppdrettsanlegget. Vi er godt i gang med ferdigstilling av hall 2 med større kar for vår voksende biomasse. I tillegg er det gjort investeringer i varmepumpe for regulering av vanntemperatur, investeringer i resirkuleringsanlegget (RAS), samt at det er klargjort en karanteneavdeling, sier Anker Bergli.


Fra investeringer i produksjonshall 2 - Nye oppdrettskar installeres

Fra investeringer i produksjonshall 2 – Oppgardering av oppdrettskar for en voksende biomasse

Polarfisk planlegger produksjon av kaviar i 2021. Selskapet har ferdigstilt en nettbutikk for internasjonalt salg som vil lanseres om kort tid.

Selskapet har også inngått en distribusjonsavtale med en norsk distributør som leverer norsk sjømat til mer enn 100 “high end” restauranter internasjonalt.

– Vi vil selge kaviar gjennom distributører, forhandlere, matkjeder og restauranter, samt direkte til konsumenter gjennom vår nettbutikk. Vi vurderer også internasjonale salgsplattformer. Vi håper å kunne produsere omkring 500 kilo caviar i løpet av 2021 dersom alt går som planlagt, sier Bergli.


Verdens nordligste caviarprodusent

Polarfisk har betydelige konkurransefortrinn som følge av landbasert oppdrett nord for polarsirkelen. Med oppdrett på land er risiko for sykdom svært lav. Videre kan vanntemperaturen justeres slik at fisken får optimale vekstvilkår.

– Vi har god tilgang på rent vann, bærekraftig og rimelig vannkraft, samt god kompetanse og fôr av beste kvalitet. Norsk sjømat nyter også stor anerkjennelse internasjonalt. Jeg mener Polarfisk har alle forutsetninger for å skape en russisk kaviar i verdensklasse, sier den entusiastiske caviar-gründeren

 

Polarfisk vil “stryke” støren for uttak av rogn. Med denne produksjonsmetoden skades ikke fisken. Rognen fra stør blir bedre etterhvert som støren blir eldre.

– Vi vil foredle biomassen gjennom egenklekket stør, samt gjennom import av stør fra andre europeiske caviarprodusenter. Vi har god dialog med flere mulige samarbeidsparnere som har felles interesse av å bevare stør-bestanden.

 

Polarfisk planlegger innførsel av 2 tonn eller cirka 200 voksne gytemodne stør i 2021. Selskapet har klargjort et karantenemottak for formålet.


Fra investeringer i produksjonshall 2 - Nye oppdrettskar installeres

Fra investeringer i produksjonshall 2 – Oppgardering av oppdrettskar for en voksende biomasse
God lønnsomhet på sikt

russisk kaviar en av verdens mest eksklusive og kostbare matvarer.

Størcaviar omsettes på verdensmarkedet til priser opp til 150.000 kroner per kilo avhengig av art og kvalitet. Polarfisk har fastsatt salgspris til forbruker i intervallet 22.000 – 32.000 norske kroner for selskapets tre første produkter.

Polarfisk forventer god lønnsomhet når selskapet er i ordinær drift.

– Ved produksjon av 10 tonn caviar forventer vi en omsetning på inntil 200 millioner kroner med et resultat på inntil 135 millioner kroner, sier Bergli.

 

Polarfisk har en konsesjon på 650 tonn biomasse og kan produsere mer enn 30 tonn caviar på sikt med denne konsesjonen.


Store verdier

Selskapets lokaler ligger i Bjærangen i Meløy kommune. Polarfisk eier selv eiendommen og det landbaserte oppdrettsanlegget. Selskapet har sikret seg en avtale på 16 dekar utbyggbart areale på naboeiendommen, slik at anlegget kan utvides ytterligere. I tillegg har Polarfisk opsjonsavtale for å etablere en stor tilleggslokalitet i Glomfjord Industripark for landbasert oppdrett av fisk.

Videre eier selskapet store verdier i konsesjonene for oppdrett av stør og vassdragskonsesjon. Den største verdien ligger imidlertid i biomassen i anlegget.

– Vi har cirka 40.000 stør på mellom 0,3 til 3,5 kilo i anlegget, sier Bergli. En del av selskapets Sterlett har anlegg til rogn, og det forventes gyting i løpet av 2021. Den største verdien vi har er den langsiktige avkastningen fra støren i anlegget.

 

Stør er en stabil og flott fisk for oppdrett med lav dødelighet og liten sykdomsrisiko. Landbasert oppdrett gir store fordeler sammenlignet med tradisjonell oppdrett. Blant annet er sykdomsrisikoen redusert og vekstforholdene kan optimaliseres.

Sommeren 2016 gjennomførte Polarfisk første fase med klekking av rogn fra stør. Ytterligere to faser med klekking er gjennomført med startfôringer og påvekst.


Leveranse av tanker til Polarfisk sitt resirkuleringsanlegg (RAS) som reduserer energiforbruk og renser vannet i anlegget

Leveranse av tanker til Polarfisk sitt resirkuleringsanlegg (RAS) som reduserer vannforbruk, energiforbruk, og renser vannet i anlegget.
Emisjon i Polarfisk AS

Polarfisk inviterer nå aksjonærer og andre interessenter til å delta i en emisjon på inntil 9 millioner kroner. Pengene fra emisjonen skal benyttes til fortsatte investeringer i oppdrettsanlegget, drift av selskapet, samt markedsføring av Polarfisk Arctic Sturgeon Caviar.

Tegningsfrist for emisjonen er 6. November 2019 kl 16:00.

Polarfisk AS er så langt finansiert gjennom egenkapital via aksjeemisjoner. Totalt er det skutt inn cirka 18 millioner kroner i selskapet. Selskapet har i underkant av 500 aksjonærer.

Denne artikkelen går gjennom planene fremover for Polarfisk.

Du kan også motta varsler om ny informasjon fra Polarfisk ved å melde deg på nyhetsbrevet nedenfor.
LEGG INN KOMMENTAR