Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

Først i Norge på oppdrett av stør

29.06.2018

 

Polarfisk AS ønsker å sette Nord-Norge på kartet gjennom å oppdrette størfisk med produksjon av rogn som foredles til ekte caviar. Selskapet søker nå investorer for å nå sitt mål.

Artikkel publisert i Det norske Bransje magasinet 29.6.2018.

Polarfisk ligger idyllisk plassert i Bjærangsfjord i Meløy kommune. Her møter vi en trio som er lidenskapelig opptatt av fiskearten stør. Daglig leder og gründer Anker Bergli, og de to ansatte: sivilingeniør Lasse Buvik, og den kanadiske akvakultur-teknikeren Domika Clarke.

Med gründers selskap Polarfisk AS og den unike konsesjon for landbasert oppdrett av stør og utvikling av caviar, er det lagt et godt grunnlag for en bedrift med et stort økonomisk potensial.

– Vi er nå godt i gang med oppdrettsvirksomheten, og vi vil produsere moden hunnfisk som gjør det mulig å ta ut rogn for å lage caviar, forklarer Bergli om kjerneideen i Polarfisk.

Først i Norge

– Vi er nå godt i gang med oppdrettsvirksomheten, og vi vil produsere moden hunnfisk som gjør det mulig å ta ut rogn for å lage caviar, forklarer Bergli om kjerneideen i Polarfisk.

Produserer mer caviar med årene

Stør er en stor og robust fisk som kan bli rundt 30 til 40 år gamle, og noen arter kan bli så gamle som 150 år. Det finnes rundt 25 – 27 arter størfisk. Polarfisk har to typer: Russisk stør og Sterlet stør. Vekten på Russisk stør kan bli gigantiske 115 kilo. Sterlet stør oppnår mer beskjedne 16 kilo. De produserer mer rogn som foredles til caviar jo eldre de blir, og derfor er oppdrett av stør økonomisk innbringende på lang sikt.

– Internasjonalt er stør sett på som et veldig eksklusivt husdyr, for å si det sånn. I dag er størbestanden rødlista. Den er trua og står i fare for utryddelse på grunn av illegal virksomhet for å få tak i rogn, sier Bergli.

– Vi ønsker å bli med på å berge størene, samtidig som vi gjør en business ut av det. Det har hittil vært ulovlig å drive med oppdrett av størfisk i Norge på grunn av at størartene er utryddingstruet. Å komme igjennom og få tildelt en konsesjon har vært en lang og krevende prosess, sier gründer og daglig Anker Bergli.

Øker fortjenesten

Til å begynne med var trioen selvfølgelig veldig ivrige på å starte opp. De satte seg høye mål og hadde store forventninger. Men der de så muligheter, satte økonomien og det byråkratiske en solid demper på stemningen.

De ble rett og slett nødt til å øke fortjenesten gjennom å minske investeringene og produksjonen i starten for at prosjektet skulle bli en realitet.

– Det å starte opp en ny bedrift i Norge med oppdrett av fisk, er litt av en kunst har vi oppdaga, sier Bergli og alle tre ler godt.

– Ja, det å starte en ny art er veldig kapitalkrevende. Vi hadde planer om å bygge et stort kommersielt anlegg så tidlig som mulig, men vi innså etterhvert at vi måtte skalere ned i starten og jobbe gradvis.

– Det gir mindre risiko når vi tar investeringene gradvis. For å få til en god utvikling videre er det nødvendig med mer kapital, helst omkring 20 millioner kroner.

– Hittil har vi hatt mannskapet som kreves nå i starten. Vi vil komplettere med flere ansatte, og satser på å lære opp røktere og ansette annet personell for å avhjelpe behovet etterhvert.

– Dette her er så spennende! Jeg har stor interesse for denne type fisk. Støren er en holdbar og robust fisk, som kan gi et produkt som er i verdensklasse både på kvalitet og pris, og som blir mer og mer etterspurt. Vi ønsker å være med på å bidra til at Nord-Norge markedsføres med et high end-produkt som vi per dags dato ikke har, forteller Bergli med blikket tydelig rettet mot fremtiden.

Høye fortjenestemarginer

I dag har de rundt 160 aksjonærer over hele landet, og det er åpent for mange flere til å kjøpe aksjer i Polarfisk AS.

Veien videre mot et fullt utbygd oppdrettsanlegg der flere hundre tonn med størfisk som skal svømme rundt, krever derimot flere, men også større kapitalvillige investorer med aksjeinnskudd som kan ta medansvar og løfte prosjektet.

Ved å tørre å ta sjansen, kan investorer og aksjonærer med færre aksjer vente seg en god fortjeneste.

– Fortjenestemarginene er veldig høye. Vi kan i alle fall oppnå 50 prosent eller mer i avkastning, og det er helt unikt.

– Årsaken til det er at størbestanden har gått så kraftig ned, og det er vanskelig å ta den opp igjen. Men med ansatte Domika Clarkes sin hjelp har vi klart å få en veldig god start, sier Bergli og smiler mot kollegaen sin.

– Størfisken produserer et luksuriøst produkt, og når hver eneste fisk kan være verdt flere titalls tusen kroner, er det svært annerledes sammenlignet med for eksempel lakseoppdrett, sier Clarke.

– Det er en fin fisk å jobbe med, de har god helse og gode overlevelsesegenskaper. Hvem som helst som kommer inn hit vil se de unike mulighetene det gir å investere i stør, fortsetter hun.

Et fantastisk prosjekt

Før var caviar fra stør et produkt som kun fattige Russere spiste. Men etter at den pussige fisken med det hailignende utseendet ble kjent over alle farvann, fikk også de rike øynene opp for fisken.

Og den eksklusive luksusvaren russisk caviar, ble et ettertraktet tilbehør på de rikes tallerkener.

– Fortjenestemulighetene er ganske formidable. Marked og pris avhenger av kvalitet og type, men det vi mener er realistisk er å ligge på er 20-22 000 kr kiloen, forteller daglig leder.

– Vi skal bygge opp en solid bedrift med moderne teknologi. En solid og god arbeidsplass med en utfordrende og interessant arbeidsdag. Det er et helt fantastisk prosjekt, sier Bergli og resten av Polarfisk-gjengen nikker.

Artikkel publisert i Det norske Bransje magasinet 29.6.2018.