Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

Først med russisk caviar-satsing i Norge

16.12.2014

Polarfisk skal bygge Norges første anlegg for oppdrett av stør og produksjon av eksklusiv og kostbar sort caviar (russisk caviar). Selskapet søker nå investorer.

Det blir Norges første oppdrettsanlegg for russisk-, sibirsk-, og sterlett størfisk. Anlegget skal dekke hele verdikjeden fra klekking av øyerogn til ferdig foredlede eksklusive produkter av caviar og størkjøtt.

Hvordan vil Polarfisk endre matvanene til folk?

– Russisk caviar er et luksusprodukt som er kjent hos aktuelle kunder over hele verden. Polarfisk skal sikre salg gjennom allerede etablerte salgskanaler parallelt med å oppsøke aktuelle fristilte kunder som handler fritt i markedet, sier Anker Bergli daglig leder i Polarfisk.

Selskapet skal presentere sin caviar merket med sporbarhet og den best kvalitetssikrede standard som er innført for matvarer og som sikrer mattrygghet. Kundene skal vite at de kjøper caviar og størprodukter fra et landbasert anlegg, etablert i et arktisk rent miljø med bærekraftig produksjon. Produktene skal markedsføres mot utvalgte markedssegmenter, men med spesiell fokus mot luksusmarkedet internasjonalt.

Ekte caviar (russisk caviar) av rogn fra disse størartene er høyt priset i store deler av verden. Kjøttproduktene er også godt betalt og av svært god kvalitet med stort bruksområde.

Norges første og eneste konsesjon

Hva er den største hendelsen det siste året for ditt oppstartsselskap?

– Den største hendelsen dette året er at jeg ved selskapet Polarfisk AS fikk utstedt Norges første oppdrettskonsesjon for Russisk-, Sibirsk- og Sterlett størfisk.

Konsesjonen ble utstedt av Nordland Fylkeskommune og er basert på dispensasjon gitt fra Fiskeridirektoratet med støtte fra alle sektoretater. Konsesjonsvolumet er stort og produksjonen skal foregå i et lukket landbasert anlegg i Meløy kommune i Nordland.

Finnes det teknologi for denne type produksjon?

Selskapet skal benytte den mest sikre, moderne og miljøvennlige resirkuleringsteknologien (RAS – Recirculating Aquaculture Systems), som kan fremskaffes.

– Resirkuleringsteknologi regnes som fremtidas grønne teknologi i landbasert akvakultur, sier Bergli.

Gjenbruk av vann er viktig for i større grad kunne drive en mer miljøvennlig produksjon. Resirkuleringsanlegg for akvakultur benytter kjent og vel utprøvd teknologi der vannet går i en sløyfe, renses og gjenbrukes i systemet. Den største fordelen med resirkulering er at det gir muligheten til å opprettholde en stabil og optimal vannkvalitet, samtidig som et resirkuleringsanlegg medfører bedre vern mot smittekilder og eliminerer rømming. Dette gir grunnlag for en forbedret og forutsigbar oppdrett for alle arter, både i ferskvann og saltvann.

Hvem har vært din viktigste støttespiller for at du har kommet dit du er nå?

– Det er uten tvil Fiskeridirektoratet, planteknisk avdeling og de politiske myndigheter i Meløy kommune, samt familie og venner. Utallige timer med arbeid og min urokkelige tro på at jeg ville nå målet har selvfølgelig vært avgjørende i dette prosjektet. I tillegg deltok jeg i gründer prosjektet Start Opp Salten som ble avsluttet i mai i år. Der vant jeg førsteprisen med mitt prosjekt og det ga meg en stor oppmuntring, sier Anker Bergli.

Polarfisk har også fått tilbud om høyt kvalifisert bistand med spisskompetanse på størfiskoppdrett. Det er fagpersoner på bygging, oppstart og drift, også med oppfølging og optimalisering av driften i selskapet. Dette er personer både fra inn- og utland.

– Folk som kjenner meg og prosjektet har gitt meg god støtte. Det er selvfølgelig en stor drivkraft at prosjektet kan bli en god og svært lønnsom investering på sikt.

Området der anlegget skal etableres kan få mange nye og interessante arbeidsplasser. Bedriften vil kunne bidra med ny og kunnskapsrik utvikling av bærekraftig landbasert matfiskoppdrett i Norge.

Hva har vært den største hindringen hittil?

– Største hinder og utfordring i prosjektet så langt har vært kostnader og det tidsløp som konsesjonsprosessen har tatt, sier Bergli. Det har gått med over 4 år med intensivt arbeid for å få på plass konsesjonsdokumentene med tillatelse til oppstart og drift av disse nye størartene i Norge. Myndighetene har krevd tunge utredninger fra flere fagmiljø før det ble gitt klarering for tillatelse for etablering med konsesjon for oppdrett av størfisk. Størfisken regnes som en fremmed art i Norge. Det krevdes derfor ekstra mye og godt vurderingsgrunnlag for å få tildelt denne tillatelsen.

Hva ønsker ditt oppstartselskap seg fremover?

– Polarfisk AS ønsker seg langsiktige, små og større investorer. Selskapet ønsker inn de som ser det spennende i å bidra til å utvikle et nytt og fremtidsrettet og miljøriktig konsept for landbasert fiskeoppdrett, sier Anker Bergli. Ta kontakt dersom du ønsker å kjøpe aksjer og vil at Polarfisk AS skal få muligheten til å utvikle seg til en lønnsom bedrift. Selskapet mål er å bli en solid vekstbedrift som kan gi god avkastning på kapital som investeres.

Saken er publisert av Innomag 16. Desember 2014