Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

Informasjonsbrev fra Polarfisk AS

26.11.2017

Polarfisk AS kan være klar til å starte industriell produksjon av eksklusiv «russisk» caviar innen utgangen av 2019.

MELØY: Det forteller daglig leder i Polarfisk AS, Anker Bergli, knappe tre år etter at Klima- og miljødepartementet sa ja til Norges første tillatelse til oppdrett av stør.

– Vi har nå ca.70.000 fisk etter tre ulike klekkinger i anlegget vårt, og kan starte industriell produksjon av russisk caviar innen utgangen av 2019, sier Bergli.

To år etter dette skal anlegget kunne produsere 5.000 kilo caviar, og dobbelt så mye to år etter dette igjen. Det innebærer ei omsetning på nøkternt regnet 133 millioner kroner per år fra 2023 med rundt 50 prosent netto fortjeneste. På dette nivået vil Polarfisk AS i Meløy ha totalt inntil 30 ansatte.

Bilde fra settefiskavdelingen hos Polarfisk AS

Kapitalbehov

For å få til produksjon av 5.000 kg caviar må Polarfisk utvide fra dagens hall på 1.000 kvadratmeter til totalt 6.000 kvadratmeter gulvflate. Investeringsbehovet inkludert driftskapital er da på 184 millioner kroner. Dette vil bli en blanding av egenkapital, banklån og offentlige tilskudd.

Polarfisk gjør oppmerksomt på at grunnlagskapitalen som vi har med oss i selskapet er av betydelig størrelse selv om den ikke er bokført. Det gjelder lokaliteten med tilhørende vassdragskonsesjon.

Alle som skal drive med landbasert oppdrett av fisk må ha disse på plass før virksomheten igangsettes. Polarfisk har tillegg utslippstillatelse med partikkelrensing til et fôrforbruk på 1000 tonn pr år fra Fylkesmannen i Nordland.

Polarfisk har Norges eneste unike konsesjon på oppdrett av størfisk og selskapet er eier av alle tillatelser. Vi har satt i gang undersøkelser for å få en kvalifisert verdiberegning av eiendom og rettigheter selskapet innehar.

– Selskapet vil gå i pluss med god margin når produksjonen er oppe i 5.000 kilo caviar, sier Bergli.

Innovasjon Norge vil bli invitert på befaring, i håp om å få innvilget tilsagn på investerings- og utviklingstilskudd til den nødvendige utvidelsen.

Til nå har de totalt 150 aksjonærene investert 7 millioner kroner. Innen utgangen av 2019 må det investeres betydelig for å øke produksjonsvolumet, og Bergli håper derfor på å få inn investorer som kan bidra til god utvikling av selskapet.

 

Bilder fra klekkeriavdelinen hos Polarfisk AS

Ferdig utviklet

Det er sterkt regulert fiske etter stør i elvene i Asia og Europa. Årsaken er at de fleste arter av stør som brukes til russisk caviar er utryddingstruet på grunn av overfiske og forurensning av elvene de lever i.

Caviaren høstes derfor legalt i hovedsak fra oppdrettsfisk, som benytter seg av sertifisert befruktet rogn og spesialdesignet fôr.

Polarfisk trenger derfor ikke å bruke penger på avl og utvikling av fôrresepter, og kan bruke tilnærmet all investeringskapital til oppskaleringen.

Dette er en kompetansedrevet industri, og vi har tilgang på mye av den kompetansen vi trenger, sier Bergli. Vi har også inngått avtale med Nord Universitet, som har ønsket å være med på optimaliseringen av driften.

Sterlet størfisk i vekst hos Polarfisk AS

Urfisk med en pengemaskin i magen

Mens Polarfisk jobber videre med kapitaltilgang må biomassen begrenses for ikke å sprenge dagens kapasitet.

– Det er en forholdsvis enkel sak, forteller marinbiolog Domika Clarke. Det kan vi gjøre ved å regulere temperaturen på vannet. Slik det er nå går fisken nærmest i dvale, slik den gjør om vinteren i naturlig tilstand, sier hun.

Hun forteller at stør er en urfisk med svært lav dødelighet og høy motstand mot sykdom og parasitter.

Det er sivilingeniør Lasse Buvik som har ansvaret for de tekniske installasjonene.

– Vi skal bygge anlegget på videreutvikling av dagens utprøvde RAS-teknologi, sier han. Bærekraftig produksjon og teknologi er fokuset vårt.

Selskapet har Sterlet stør og Russisk stør (Diamantstør), klar for oppfôring til produksjonsfisk. 

Bilde fra ett av tre større kar i settefiskavdelingen hos Polarfisk AS.