Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

Polarfisk vil selge russisk caviar for 200 millioner

01.11.2019Polarfisk forventer en omsetning på inntil 200 millioner med et driftsresultat på inntil 135 millioner ved leveranser av 10 tonn eksklusiv russisk caviar årlig.

Polarfisk har norges eneste konsesjon for oppdrett av stør og vil påbegynne produksjon og salg av Polarfisk Arctic Sturgeon Caviar i midten av 2021. Innen 2025 forventer selskapet en årlig produksjon på 10 tonn eksklusiv russisk caviar. Polarfisk forventer en omsetning på omkring 200 millioner med et driftsresultat på inntil 135 millioner ved leveranser av 10 tonn russisk caviar årlig.

Polarfisk trenger mer plass til den voksende biomassen og det pågår nå en kapitalutvidelse i selskapet. Kapitalen skal benyttes til investeringer i oppdrettsanlegget, drift og markedsføring av Polarfisk Arctic Sturgeon Caviar.

Selskapet har konsesjon til 650 tonn biomasse og vil kunne produsere mer enn 30 tonn russisk caviar årlig med denne konsesjonen.

40.000 stør i anlegget

Polarfisk har cirka 40.000 stør i det miljøvennlige landbaserte oppdrettsanlegget. Dette er som resultat av tre runder med klekking og startfôring siden 2016.

– Vi har cirka 40.000 stør fra 30 gram til 3,5 kilo i dag. Det er anlegg til rogn i en del av den eldste Sterletten, sier daglig leder Anker Bergli. Vi planlegger å gjennomføre første testproduksjon i midten av 2021. Caviar fra Sterlett har mindre egg med en eksklusiv smak som minner om Sevruga caviar.

Polarfisk har klargjort en karanteneavdeling i oppdrettsanlegget for å kunne importere voksen gytemoden stør. Selskapet vil forvalte biomassen aktivt blant annet ved å importere befruktet rogn, yngel og voksen fisk.

– Vi vil aktivt foredle biomassen gjennom egenklekket stør, samt gjennom import av stør fra andre europeiske caviarprodusenter. Vi har god dialog med flere mulige samarbeidsparnere som har felles interesse av å bevare stør-bestanden, sier Anker Bergli.

10 tonn per år innen 2025

Polarfisk planlegger å skalere opp produksjonen til 10 tonn russisk caviar innen 2025.

Selskapet har inngått en avtale om å importere cirka tyve tonn gytemoden hunnfisk av artene sibirstør og russisk stør. Dermed kan Polarfisk påbegynne produksjonen av tre typer russisk caviar allerede i 2021.

– Vi forventer produksjon av omkring 500 kilo russisk caviar i løpet av 2021, sier Anker Bergli. Det er en svært viktig milepæl for oss å komme i produksjon og salg. Ved å importere voksen gytemoden stør kan vi fremskynde produksjon og internasjonalt salg.

Polarfisk vil deretter skalere opp produksjon og salg av Polarfisk Arctic Sturgeon Caviar. Målet er en gradvis opptrapping av produksjonen til et årlig volum på 10 tonn russisk caviar innen 2025.

– Vi har inngått en avtale om kjøp av 16 dekar utbyggbar mark på naboeiendommen som skal brukes til å utvide med et større anlegg etterhvert som biomassen vokser, sier Anker Bergli. Muligheten til å ta imot voksen stør medfører selvsagt at vi kan utvikle biomassen og øke produksjonen raskere.

Forventer god lønnsomhet

Russisk caviar er verdens mest eksklusive og kostbare matvare.

Størcaviar omsettes på verdensmarkedet til priser opp til 150.000 kroner per kilo avhengig av art og kvalitet. Polarfisk har fastsatt salgspris til forbruker i intervallet 22.000 – 32.000 norske kroner for selskapets tre første produkter.

– Vi har en enormt stor konsesjon på inntil 650 tonn stør. Støren kan produsere rogn av god kvalitet i 10 til 30 år avhengig av art. Hver hunnfisk gyter rogn tilsvarende 5 – 25% av sin egen vekt med 15 til 17 måneders mellomrom.

Innen 2025 planlegger Polarfisk å produsere 10 tonn russisk caviar per år, noe som kan bli svært lønnsomt for selskapet.

– Ved produksjon av 10 tonn caviar forventer vi en omsetning på inntil 200 millioner kroner med et resultat på inntil 135 millioner kroner, sier Bergli. På sikt kan vi produsere mer enn 30 tonn russisk caviar av ypperste kvalitet hvert år med den konsesjonen vi har.

Russisk caviar i verdensklasse

Polarfisk har betydelige konkurransefortrinn som følge av landbasert oppdrett nord for polarsirkelen. Med oppdrett på land er risiko for sykdom svært lav. Videre kan vanntemperaturen justeres slik at fisken får optimale vekstvilkår.

Selskapet investerer i et moderne resirkuleringsanlegg (RAS) som sørger for god økonomi da optimal vanntemperatur i anlegget er 18-22 grader for få best mulig vekstforhold for støren. 99% av vannet i anlegget gjenbrukes for å unngå å varme opp elvevannet som holder en temperatur på mellom 1-12 grader avhengig av årstid.

– Vi har god tilgang på rent vann, bærekraftig og rimelig vannkraft, samt god kompetanse og fôr av beste kvalitet. Norsk sjømat nyter også stor anerkjennelse internasjonalt. Jeg mener Polarfisk har alle forutsetninger for å skape en russisk caviar i verdensklasse, sier den entusiastiske caviar-gründeren

Polarfisk har også valgt den produksjonsmetoden som gir høyest mulig kvalitet på produktene. Ved uttak av rogn vil Polarfisk “stryke” støren – en prosess der rognen masseres ut av fisken når den er klar for gyting. Med denne produksjonsmetoden skades ikke fisken og kvaliteten på rognen fra stør blir bedre etterhvert som fisken blir eldre.

Hva koster russisk caviar?

Russisk caviar omsettes på verdensmarkedet til priser fra 12.000 til 150.000 per kilo avhengig av art og kvalitet. Prisrekorden går til “Imperial Beluga Caviar” som ble omsatt for cirka 340.000 per kilo. Polarfisk Arctic Sturgeon Caviar prises i intervallet 22.000 til 32.000 per kilo til forbruker. Produktene leveres i forpakninger fra 30 til 500 gram med priser fra 82 Euro, eller cirka 830 kroner per boks. Les mer om Polarfisk Arctic Sturgeon Caviar her.

Hvor produseres russisk caviar?

Russisk caviar produseres av rognen fra stør. Stør er en utryddingstruet fiskeart og de fleste av 27 arter er totalfredet. All lovlig omsatt russisk caviar kommer i dag fra oppdrett. Russisk caviar produseres blant annet i Europa, Midt-østen, Russland, USA og Kina. Nå også endelig av Polarfisk i Norge!

Hvilke stør-arter avler Polarfisk?

Polarfisk har konsesjon på oppdrett av tre stør-arter. Sibirstør, sterlett og russisk stør. Polarfisk har valgt disse artene gjennom en vurdering av hvilke stør-arter som egner seg best for oppdrett og produksjon av russisk caviar. Rognen fra sibirstør benyttes til å produsere Polarfisk Arctic Black Sturgeon Caviar. Smaken minner om Osetra caviar. Rogn fra sterlett benyttes til å produsere Polarfisk Arctic Gold Sturgeon Caviar. Arctic Gold har mindre egg med en eksklusiv smak som minner om Sevruga caviar. Rogn fra russisk stør benyttes til produksjon av Polarfisk Arctic Diamond Sturgeon Caviar. Arctic Diamond har større mer gyldne og møre egg og er vår mest eksklusive caviar. Smaken minner om Beluga caviar.

Hva spiser stør?

Vill stør spiser insekter og insektlarver, bløtdyr som skjell og krepsdyr som krabber. Orm og snegler er også en del av størens normale kosthold. Polarfisk benytter et fôr som er spesielt utviklet for stør og er av aller beste kvalitet. Vi benytter tilpasset fôr for de ulike stadiene i størens utvikling. Fôret er en sentral komponent i våre bestrebelser for å skape en russisk caviar i verdensklasse! Foret inneholder IKKE antibiotika.