Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

Veien videre for Polarfisk AS

04.03.2019


Polarfisk er godt i gang med oppdrett av sterlett og russisk stør for produksjon av eksklusiv russisk caviar. Nå satses det på utvidelse av det landbaserte oppdrettsanlegget. Det jobbes også med forberedelser til å få tilgang på gyteklar fisk for å fremskynde produksjon, salg og markedsføring. Selskapet vil videre styrke finansieringen gjennom kapitalutvidelser, lån og tilskudd.

Polarfisk AS er Norges eneste produsent av eksklusiv russisk caviar. Selskapet har sikret seg landets eneste konsesjon for oppdrett av stør, samt alle nødvendige tillatelser for produksjon og salg av russisk caviar.

Russisk caviar er verdens mest eksklusive og kostbare matvare

Polarfisk Arctic Sturgeon Caviar omsettes på verdensmarkedet til priser i intervallet 22.000 – 32.000 norske kroner per kilo levert i forpakninger fra 30 til 500 gram.

Rognen fra sterlett benyttes til produksjon av Arctic Gold Sturgeon Caviar, en svært eksklusiv russisk caviar.

Rognen fra russisk stør (også kalt diamantstør) benyttes til produksjon av Arctic Diamond Sturgeon Caviar, vår mest eksklusive russiske caviar.

Polarfisk har også konsesjon for oppdrett av sibirstør, som vil benyttes til produksjon av Arctic Black Sturgeon Caviar.

Selskapet arbeider med å anskaffe gyteklar russisk stør og sibirstør, for å påbegynne leveranser av russisk caviar til kunder i løpet av 2021.

– Vi har klargjort en egen karanteneavdeling i vårt landbaserte oppdrettsanlegg for å kunne ta godt vare på den gyteklare støren, sier Anker Bergli, gründer og daglig leder i Polarfisk.

Oppstarten av Polarfisk

Polarfisk AS ble stiftet i 2009 av Anker Bergli, som er styreleder og daglig leder i selskapet.

– Oppstarten av Polarfisk viste seg å bli svært omfattende og langdryg prosess med offentlige myndigheter og byråkratiske behandlinger, sier Bergli. Etter 10 år er Polarfisk nå godt i gang med oppdrett av stør for produksjon av russisk kaviar.

Selskapets lokaler ligger i Bjærangen i Meløy kommune. Polarfisk eier selv eiendommen og det landbaserte oppdrettsanlegget.

Selskapet har skaffet konsesjon for oppdrett av tre arter stør, samt alle nødvendige tillatelser for oppdrettsvirksomheten. Konsesjonen tillater inntil 650 tonn stående biomasse (størfisk).

Polarfisk har også vassdragskonsesjon som sikrer tilgang til tilstrekkelig friskt og rent vann for oppdrettsvirksomheten.

Sommeren 2016 gjennomførte selskapet første fase med klekking av rogn fra stør. Ytterligere to faser med klekking er gjennomført med startfôringer og påvekst.

Status for Polarfisk i dag

Biomassen utgjør i dag omkring 40 000 utvalgte støryngel og stør av forskjellig størrelse fra 30 gram og opp til cirka 3,5 kilo. Fisken er frisk og tilstanden i anlegget er god. Selskapet har inngått avtale med grunneier for utvidelse av tomteareal i Bjærangen med cirka 16 dekar utbyggbart areale. Det landbaserte oppdrettsanlegget vil i løpet av 2020 bli utvidet til å ta i bruk den andre oppdrettshallen vi har på lokaliteten. I tillegg investeres det nå i nødvendig utstyr for å ivareta bedre vekstforhold for selskapets størfisk.

Finansiering så langt

Polarfisk AS er så langt finansiert gjennom egenkapital via aksjeemisjoner. Totalt er det skutt inn cirka 18 millioner kroner i selskapet. Selskapet har cirka 500 aksjonærer.

Polarfisk AS søker investorer

Polarfisk skal fortsette å investere i oppdrettsanlegget, resirkulering og rensing av vann, produksjonsprosesser, distribusjon og kompetanse.

Polarfisk har så langt ingen lån eller annen gjeld (unntatt normal leverandørgjeld som betjenes ved forfall).

Det landbaserte oppdrettsanlegget har en verdivurdering på 21 millioner kroner. Verdien er fastsatt av autorisert takstmann. Den pågående utvidelsen av anlegget inngår ikke i taksten.

Selskapet har betydelige immaterielle verdier i form av kompetanse og konsesjon for oppdrett av stør, samt vassdragskonsesjon.

Selskapet har også en kontantbeholdning etter siste kapitalutvidelse, som vil bli benyttet til investeringer og drift av selskapet.

– Den største verdien vi har er den langsiktige avkastningen fra støren i anlegget, sier Anker Bergli. Vi regner med å nå lønnsom produksjon av russisk kaviar i 2023.

Planer fremover for Polarfisk AS

Polarfisk vil fortsette investeringene i oppdrettsanlegget gjennom tre utviklingstrinn.

Første trinn innebærer en investering på cirka 45-50 millioner kroner. Dette er i hovedsak snakk om utvidelser av eksisterende lokaler, samt investeringer i teknologi og styringssystemer.

Selskapet skal blant annet installere teknisk utstyr som vil forbedre muligheten til regulering av temperaturen i oppdrettskarene. Dette er viktig for å få optimale vekstforhold for støren, samt for å initiere og sikre kvalitet på produksjonen av rogn.

De to påfølgende utviklingstrinnene innebærer ytterligere investeringer på omkring 300-350 millioner kroner. Blant annet vil det bli behov for ytterligere utvidelser av produksjonsareal med tilhørende utstyr.

Personell og kompetanse

Polarfisk forventer to til fire nyansettelser i 2020. Ved utgangen av 2021 forventer selskapet å ha 10 til 15 ansatte.

– Vi vil ha behov for å styrke arbeidsstyrken og kompetansen etterhvert som selskapet tar form, sier Bergli. Oppdrett av stør og produksjon av russisk caviar krever spisskompetanse.

Salg og markedsføring

Polarfisk har innhentet bistand til markedsføring og utvikling av nettsider.

Blant annet skal det utvikles en nettbutikk for salg av produktene til distributører, forhandlere, restauranter, butikkjeder og forbrukere.

– Vi vil være avhengig av både lokalt og regionalt nettverk som kan bidra med å fremsnakke og promotere Polarfisk, sier Bergli. Vi opplever enorm støtte fra aksjonærene som heier på oss, og det er mange andre som følger prosjektet med stor interesse.

– Polarfisk er verdens nordligst beliggende produsent av russisk kaviar. Beliggenheten gir mange konkurransefortrinn. Selskapets kompetanse, tilgang til rikelig med rent vann, rimelig kraft samt fôr av ypperste kvalitet vil bidra til å skape en russisk caviar i verdensklasse, sier den entusiastiske caviar-gründeren.

Plan for finansiering fremover

Polarfisk vil i den videre utvikling gjennomføre aksjeemisjoner for å sikre kapital til investeringene som nevnt over. Supplering med låneopptak kan også være aktuelt.

Polarfisk undersøker også muligheter for støtte og lån fra offentlige myndigheter i Norge og EU. Offentlig bistand vil kunne fremskynde utviklingen.

– Utviklingen av selskapet og dermed kostnadene kan i stor grad skaleres avhengig av tilgang på finansiering, sier Bergli. Dersom finansieringen tar lenger tid kan vi utsette investeringene. Da vil det ta litt lenger tid å nå produksjons- og salgsvolumene vi ønsker oss, men vi er godt i rute i forhold til plan.

– Vårt mål er å bli en attraktiv investering for små og store investorer etterhvert som anlegget og biomassen utvikles. Samt at vi gjennom produksjon, markedsføring og salg vil skape gode økonomiske resultater. Nye investorer er hjertelig velkommen og kan registrere sin interesse på vårt nye nettsted!

Artikkelen er skrevet som informasjon til aksjonærer, potensielle investorer og andre som har interesse i Polarfisk AS.

Artikkelen kan fritt gjengis av norske medier og nettsteder. Vi setter pris på en link til denne nettsiden!

Ta kontakt med Anker Bergli på epost: post@polarfisk.com eller telefon: 47 61 40 00 ved spørsmål.