Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

Informasjon til investorer som vil investere

Polarfisk- AS eier landbasert oppdrettsanlegg med vassdragskonsesjon og Norges eneste konsesjon for oppdrett av størfisk med mål om produksjon av «russisk» caviar. En voksende biomasse leder til behov for utvidelse av anlegget.

Vi vil i første omgang bygge et tilpasset slakteri med foredlingsanlegg for rogn til caviar. For å gjennomføre denne planen har styret besluttet å gjennomføre en kapitalutvidelse med inntil 15 MNOK. Kapitalen vil også dekke nødvendige investeringer knyttet til oppstart med produksjon av caviar og nedbetaling av kortsiktig gjeld som allerede er investert i anleggets eksisterende bygningsmasse. Selskapet har pr. dags dato ikke langsiktig gjeld.

Det er ellers viktig å anmerke at den nylig lanserte skattereformen ikke vil ramme Polarfisk sin virksomhet så langt vi kan se inn i fremtiden.

Styret i Polarfisk AS med alle ansatte er hardt arbeidende som jobber på for å bringe selskapet i best mulig posisjon for å bli et attraktivt og lønnsomt foretak for alle som er, og de som blir våre nye aksjonærer. Vi må ta vare på den eksklusive muligheten de 5 sektoretatene og klima- og miljødepartementet har gitt oss til å utvikle og drifte dette selskapet.

Vårt styre og ansatte i Polarfisk AS oppfordrer derfor alle som har lyst til å bli med på å utvikle selskapet til en suksessbedrift om å bidra med aksjetegning. Dette koster litt, men vi har store verdier i selskapet som er viktig å bygge videre på. Vedlagt finner dere et budsjettsammendrag som viser hva emisjonspengene skal brukes på. (PDF/158.79 KB)

Spørsmål kan rettes til daglig leder.


Bjærangsfjorden, 19. oktober 2022

Med vennlig hilsen
Anker Bergli,
Daglig leder i Polarfisk AS   
Tlf: (+47) 476 14 000