Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

Bestilling av aksjer i Polarfisk AS - org.nr. 994 210 246

Tegningsperiode 31.10.2022 - 30.11.2022 kl. 24:00

Fullmakt til bestilling av aksjer i Polarfisk AS:

I generalforsamling den 08.03.2022 ble det vedtatt å tildele styret fullmakt til kapitalforhøyelse ved tegning av aksjer.

Generalforsamlingens beslutning er gjengitt nedenfor:

  1.  Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 1.040.000 ved utstedelse av inntil 10.400.000 aksjer pålydende kr 0,10 per aksje. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret. Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen.
  2. Fullmakten skal gjelde fra registrering i Foretaksregisteret og senest frem til 31.12.2023 
  3. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.
  4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot kontantinnskudd, innskudd i andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2.
  5. Fullmakten skal kunne omfatte beslutning om fusjon, jf. aksjeloven §13-5

 Som følge av vedtaket ovenfor, besluttet styret enstemmig at vedtektenes § 4 etter tegningsfristens utløp skal endres og gis ny ordlyd som tilkjennegir ny aksjekapital og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.

Tegning av aksjer for aksjeeiere i Polarfisk AS:

Tegning av aksjer skjer ved utfylling av dette skjema og digital signatur med BankID som aktiveres ved tegning. Styret vil beslutte tildeling av aksjer og oversende beskjed om tildeling på epost

Kurs er NOK 5,- per aksje. Selskapet har 22 695 741 aksjer, hver pålydende NOK 0,1 før emisjonen. Kurs per aksje er fastsatt av styret til kroner 5,- per aksje.


Kontakt:

Daglig leder Anker Bergli - Tlf: (+47) 47 61 40 00 - Epost: post@polarfisk.com

Bestillingsskjema aksjer

* obligatorisk felt som du må fylle ut


Privat eller Bedrift?


Minsteandel er satt til 2.000 aksjer, svarende til NOK 10.000,-
Total kjøpspris, NOK: 0

Jeg har lest og godkjent personvernerklæringen