Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

Tilbud om konvertibelt lån til Polarfisk AS - org.nr. 994 210 246

Tilbudsfrist for konvertible lån er åpen inntil videre

Fullmakt til å ta opp konvertible lån i Polarfisk AS:

I generalforsamling den 08.03.2022 ble det vedtatt å tildele styret fullmakt til å ta opp konvertible lån.
Generalforsamlingens beslutning er gjengitt nedenfor:

 1. Styret gis fullmakt til å ta opp konvertible lån på inntil kr 100 000 000, (kroneretthundremillioner0/100).
 2. Aksjekapitalen skal kunne forhøyes med inntil kr 1 040 000.
 3. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og senest frem til 31.12.2023.
 4. Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 11-4, jf.§ 10-4 kan fravikes av styret.
 5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot kontantinnskudd, innskudd i andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2.
 6. Fullmakten skal kunne omfatte beslutning om fusjon, jf. aksjeloven §13-5.Som følge av vedtaket ovenfor, besluttet styret enstemmig at vedtektenes § 4 skal endres og gis ny ordlyd som tilkjennegir ny aksjekapital og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen ved konvertering. Beslutning behandles av generalforsamlingen og registreres i foretaksregistret med oppdattering av aksjeboken.

Tilbud om konvertibelt lån til Polarfisk AS:

Tilbud om lån skjer ved utfylling og BankID signering av dette skjema. Utfylt skjema returneres automatisk etter signering til selskapet. Tilbud som selskapet mottar er bindende. Ta kontakt hvis du/dere har spørsmål. Styret vil beslutte tildeling av låneandeler og oversende beskjed om tildeling på epost.Lånet vil bli administrert autorisert instans. Kontrakt for konvertibelt lån utarbeides av Advokatfirmaet Thommessen i Oslo.

Betingelser:

 • Minimumsbeløp NOK 50.000 (femtitusen0/100) fra hver långiver. Intet maksimumsbeløp.
 • Løpetid 4 år, dog kan långiver til enhver tid konvertere lånet til aksjer i Polarfisk AS innen 2 år.
 • Rente: NIBOR + 5% som reguleres hver tredje måned. Rentebetaling hver 3. måned.
 • Konverteringskurs (pålydende 0,10 kr pluss overkurs NOK 2,40) NOK 2,50 (tokronerogfemtiøre) pr. aksje. Forutsetninger:
 • Konvertibelt gjeldsbrevlån: NOK 50.000 - NOK 999.999 • Konvertibelt pantelån: NOK 1.000.000 eller større sikres med en felles 1. prioritets pantobligasjon i selskapets faste eiendommer.

Kontakt:
Polarfisk AS - Daglig leder - Anker Bergli Tlf: (+47) 47 61 40 00 Epost: post@polarfisk.com

Send oss en melding

* obligatorisk felt som du må fylle ut

Jeg har lest og godkjent personvernerklæringen